Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Yosou Mondaishuu N2 – 日本語能力試験N2予想問題集 PDF + CD

Download JLPT Yosou Mondaishuu N2 – 日本語能力試験N2予想問題集 PDF + CD

JLPT Yosou Mondaishuu N2 – 日本語能力試験N2予想問題集

Yosou mondaishuu N2. Là dạng tài liệu ôn luyện tổng hợp nên bạn có thể tìm thấy trong này tất cả các dạng câu hỏi có thể có trong kì thi năng lực Nhật ngữ ở nhiều kĩ năng nghe, đọc, từ vựng, ngữ pháp. Tài liệu này sẽ rất cần thiết cho việc ôn luyện N2 của bạn.
Bộ tài liệu JLPT Yosou Mondaishuu N2 gồm có Ebook PDF và CD audio của tài liệu này cho việc luyện thi nghe.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + CD: tại đây