Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji – 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 PDF

Download JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji – 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 PDF

JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji – 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字

JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này dài hơn 200 trang và sẽ không làm bạn thất vọng nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống cô đọng những gì đã học trình độ N3 về cả ngữ pháp, từ vựng, Kanji thì chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn. Tài liệu được chia làm 3 phần, phần lớn là bài tập, ở cuối là đáp án tra cứu. Bạn có thể dùng nó cho kế hoạch ôn tập N3 cấp tốc của mình nếu không còn nhiều thời gian hơn.

Bạn có thể học ngữ pháp, từ vựng và chữ Hán được trình bày trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật của N3! Tổng cộng có 664 câu hỏi và bài kiểm tra tập thể dục.

[Ngữ pháp] Nhận 182 từ chức năng từ ngữ pháp trung cấp và trung cấp đầu tiên. Dịch song ngữ của tiếng Anh và tiếng Trung vào lời giải thích điểm. Bao gồm các câu hỏi thực hành 152 câu hỏi.
【Từ vựng】
Ngoài các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, katakana, động từ chuyển tiếp / chuyển tiếp, biểu thức thành ngữ, lời chào từ những từ quan trọng và lời giải thích quan trọng, và 336 câu hỏi.
【Kanji】
Đọc các vấn đề và viết bài, bao gồm tổng cộng 176 câu hỏi.

内容紹介
日本語能力試験N3に出題される文法と語彙、漢字を学習できます! 合計664問の練習問題と、模擬テスト1セットを収録しています。

【文法】
初中級と中級文法から182の機能語をピックアップ。ポイント解説に英語と中国語の対訳付き。練習問題152問収録。
【語彙】
名詞、動詞、形容詞、副詞、カタカナに加えて、自動詞・他動詞、慣用表現、あいさつの語彙重要ポイント解説と、336問の練習問題を収録。
【漢字】
読み問題と書き問題、合わせて176問収録。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook : PDF