Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Super Moshi N4・N5 – 日本語能力試験スーパー模試 N4・N5 単行本 PDF + Audio CD

Download JLPT Super Moshi N4・N5 – 日本語能力試験スーパー模試 N4・N5 単行本 PDF + Audio CD

JLPT Super Moshi N4・N5 – 日本語能力試験スーパー模試 N4・N5

単行本 PDF + Audio CD

Trong cuốn sách này là mô phỏng như bài kiểm tra N4, N5.
Đối với những người tham gia kỳ thi Thử Nghiện Tiếng Nhật từ bây giờ, đó là một trong những cuốn sách cần phải có.

Trong bộ tài liệu có Ebook bằng PDF và Phần nghe gồm CD1, CD2 giúp mọi người học tập tốt nhất.
内容紹介
本書には、本試験とまったく同じレベル・形式の模擬試験が、N4が2回分、N5が2回分入っています。
Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây