Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Moshi to Taisaku N3 – 日本語能力試験模試と対策 N3 PDF + Audio CD

Download JLPT Moshi to Taisaku N3 – 日本語能力試験模試と対策 N3 PDF + Audio CD

JLPT Moshi to Taisaku N3 – 日本語能力試験模試と対策 N3

Cùng gửi đến mọi người sách JLPT Moshi to Taisaku N3 – 日本語能力試験 模試と対策 N3 luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N3

Tài liệu JLPT Moshi to Taisaku N3 được biên soạn dành riêng cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3, do đó, bố cục, nội dung, cấu trúc và những yêu tố khác của đề đều tương tự với đề thi tiếng Nhật N3 thực tế. Mỗi đề thi bao gồm 3 phần thi: 言語知識 文字・語彙, 言語知識文法・読解, 聴解 với số Mondai, số lượng câu hỏi trong mỗi mondai, dạng đề, và phân bổ thời gian của mỗi phần thi đều được dựa trên đề Năng lực N3 thực tế.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và 2 CD luyện nghe.

内容紹介
★N3の模擬試験2回分を収録★

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây