Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Koushiki Mondaishuu N4 – 日本語能力試験公式問題集 N4 PDF + AudioCD

Download JLPT Koushiki Mondaishuu N4 – 日本語能力試験公式問題集 N4 PDF + AudioCD

JLPT Koushiki Mondaishuu N4 – 日本語能力試験公式問題集 N4 PDF + AudioCD
Bộ sưu tập vấn đề duy nhất chính thức tóm tắt các câu hỏi thực sự ban hành. Số lượng câu hỏi tương đương với một kỳ thi được liệt kê từ các câu hỏi được yêu cầu cho kỳ thi N4. Tài liệu gôm có CD nghe và ebook học tập.

JLPTに合格したい人のための有益な内容になっています

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + AudioCD: tại đây