Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Kanzen Moshi N2 – 日本語能力試験 完全模試 N2 PDF + CD

Download JLPT Kanzen Moshi N2 – 日本語能力試験 完全模試 N2 PDF + CD

JLPT Kanzen Moshi N2 – 日本語能力試験 完全模試 N2

JLPT N2 Kanzen Moshi. Trong bộ này có 3 đề thi thử, trong đó đề thứ nhất được hướng dẫn kĩ lưỡng về cấu trúc và các dạng câu hỏi. Hai đề còn lại giúp bạ tự trắc nghiệm năng lực của mình.

Bộ tài liệu gồm 2 Ebook PDF và 3 CD nghe.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + CD: tại đây