Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio f(x) 570ES

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio f(x) 570ES

Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio f(x) 570ES
Tác giả : Nguyễn Trường Chấn – Nguyễn Thế Thạch

Nội dung chính: Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio f(x) 570ES trong giải các bài toán lớp 10, 11 và 12
Giới thiệu sơ lược: Sách dành cho các khối THPT và học sinh ôn luyện thi THPT Quốc gia.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF