Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tác giả: Cao Thị Thiên An

Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học được biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh rèn luyện và nâng cao kiến thức, trình độ làm bài tập môn hóa học để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Sách Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học gồm các phần :
Phần 1: Giới thiệu các phương pháp giải nhanh bài tóan trắc nghiệm hóa học
Phần 2: Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm từ các đề thi tuyển sinh quốc gia của Bộ GD & ĐT
Các phương pháp giải được trình bày rõ ràng, có ví dụ minh họa cụ thể và dễ học dễ nhớ.Cuốn sách còn bám sát cấu trúc bộ đề thi mới của bộ GD-DT giúp các em làm quen dần với kiểu ra đề mới của bộ GD.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF