Home / Tài liệu tiếng Trung / Hội thoại tiếng Trung khi phỏng vấn xin việc

Hội thoại tiếng Trung khi phỏng vấn xin việc

Hội thoại tiếng Trung khi phỏng vấn xin việc
Những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn xin việc tiếng Trung

A.您好,我是来面试的 。
nín hǎo , wǒ shì lái miàn shì de 。
Chào ngài ,tôi đến để phỏng vấn.
☘️☘️☘️
B.你来应聘什么职位?
nǐ lái yīng pìn shén me zhí wèi ?
Bạn đến phỏng vấn vị trí nào ?


☘️☘️☘️
A.我来应聘会计职位。
wǒ lái yīng pìn huì jì zhí wèi 。
Tôi đến ứng tuyển vị trí kế toán .
☘️☘️☘️
B.你为什么想在这里工作 ?
nǐ wèi shén me xiǎng zài zhè lǐ gōng zuò ?
Tại sao bạn muốn làm việc ở đây ?
☘️☘️☘️
A.因为我知道贵公司的组织很好。
yīn wèi wǒ zhī dào guì gōng sī de zǔ zhī hěn hǎo 。
Bởi vì tôi biết quý công ty tổ chức rất tốt .
☘️☘️☘️
B.你以前做过这类工作了吗?
nǐ yǐ qián zuò guò zhè lèi gōng zuò le ma ?
Trước đây bạn làm qua loại công việc này chưa ?
☘️☘️☘️
A.我在这个方面有三年多经验了。
wǒ zài zhè gè fāng miàn yǒu sān nián duō jīng yàn le 。
Tôi có hơn 3 năm kinh nghiệm ở phương diện này rồi .
☘️☘️☘️
B.你以前在哪里工作 ?
nǐ yǐ qián zài nǎ lǐ gōng zuò ?
Trước đây Bạn làm việc ở đâu ?
☘️☘️☘️
A.我在一家外贸公司工作。
wǒ zài yī jiā wài mào gōng sī gōng zuò 。
Tôi làm việc ở một công ty thương mại quốc tế .
☘️☘️☘️
B.为什么不在那家公司工作了 ?
wèi shén me bù zài nà jiā gōng sī gōng zuò le ?
Tại sao bạn không ở công ty đó làm việc nữa ?
☘️☘️☘️
A.我想找有更多机会提高自己的工作环境 。
wǒ xiǎng zhǎo yǒu gèng duō jī huì tí gāo zì jǐ de gōng zuò huán jìng 。
Tôi muốn tìm một môi trường làm việc có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn .
☘️☘️☘️
B. 为什么我们公司应该录取你 ?
wèi shén me wǒ mén gōng sī yīng gāi lù qǔ nǐ ?
Tại sao công ty chúng tôi nên tuyển dụng bạn ?
☘️☘️☘️
A.我有很好的沟通能力,有意志也有责任感 。
wǒ yǒu hěn hǎo de gōu tōng néng lì , yǒu yì zhì yě yǒu zé rèn gǎn 。
Tôi có kỹ năng giao tiếp tốt , có ý chí và có tinh thần trách nhiệm cao .
☘️☘️☘️
B. 谢谢你来参加面试,三天内我们会通知你。
xiè xiè nǐ lái cān jiā miàn shì , sān tiān nèi wǒ mén huì tōng zhī nǐ 。
Cảm ơn bạn đến tham gia buổi phỏng vấn ,Nội trong 3 ngày chúng tôi sẽ có thông báo đến bạn .
☘️☘️☘️
A.好的,我等着贵公司的佳音。
hǎo de , wǒ děng zhuó guì gōng sī de jiā yīn 。
Vâng, tôi đợi tin tốt từ quý công ty .

Xem thêm bài:
Tài liệu học 301 câu đàm thoại tiếng Trung
100 Từ vựng tiếng Trung giao tiếp hàng ngày