Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 9 PDF

Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 9 PDF

Hãy trả lời em tại sao – Tập 9
Tác giả: Arkady Leokum

Tại sao các ngôi sao được đặt tên như thế?
Napoleon là ai?
Có thể làm vệ sinh tiền không?
Tại sao người ta bị hói đầu?
Tại sao que diêm cháy được?
Tại sao ta chớp chớp mắt?
Tốc độ của tư duy là bao nhiêu?
Tại sao ta lại ăn Tết?

Và cuối cùng:
Tại sao bạn phải có đủ bộ Hãy trả lời em Tại sao?
Vì hãy trả lời em tại sao? Có đủ những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên và cả những câu hỏi “tại sao” rất thú vị khác.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF