Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 8 PDF

Download sách Hãy trả lời em tại sao – Tập 8 PDF

Hãy trả lời em tại sao – Tập 8
Tác giả: Arkady Leokum

Tại sao gọi tim là “cái bơm của sự sống”?
Thang máy vận hành như thế nào?
Tại sao ta ngáp?
Trò chơi bắn bi có tự bao giờ?
Tại sao khi kiểm tra thị lực phải che một mắt?
Tại sao khi mắc tiểu lại rùng mình?
Tại sao phái nam có râu còn phái nữ không có?

Và cuối cùng:
Tại sao bạn phải có đủ bộ Hãy trả lời em Tại sao?
Vì hãy trả lời em tại sao? Có đủ những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên và cả những câu hỏi “tại sao” rất thú vị khác.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *