Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu học Hán Tự sơ cấp

Tài liệu học Hán Tự sơ cấp

Bảng Hán tự Sơ cấp 560 chữ
Hôm nay xin giới thiệu tới các bạn học Bảng Hán tự sơ cấp mới nhất của trường Nhật ngữ Đông Du. Cuốn này gồm có 60 chữ đơn giản, 70 bộ thủ căn bản và 500 chữ Hán trong phần sơ cấp tiếng Nhật (N5 N4), Trong quá trình học từ mới nếu để ý thì tự mỗi người sẽ nghiệm ra âm On và âm Kun của từng Hán tự, như vậy sẽ tốt hơn là học cả âm On và âm Kun ngay từ đầu. Đây là điểm rất lợi thế trong cách học Hán tự của ta so với Tây.


Tài liệu được trung tâm Nhật Ngữ Đông Du biên soạn và chia sẻ.
Hay vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Bảng các chữ Hán Tự thường dùng trong tiếng Nhật