Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・5 PDF + Audio CD

Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・5 PDF + Audio CD

Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・5 Ebook PDF + Audio CD

Tài liệu này gồm có cấp độ N5 và N4. Có thể hiểu nó là tổng hợp của hai cuốn sách gắn lại với nhau, tài liệu này rất hữu ích cho các bạn đang hướng tới kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Ở mỗi cấp độ khác nhau, tài liệu được biên soạn theo từng phần thi của bài thi Năng lực Nhật Ngữ.

Tài liệu Goukaku Dekiru N4・5 gồm có Ebook PDF và 2 CD nghe.

Với 863 ví dụ khớp với định dạng câu hỏi của kỳ thi mới. Kiểm tra kỹ năng của bạn với tổng số câu hỏi đánh giá dưới dạng thực. Một bài kiểm tra nghe được ghi lại trong 117 phút trên 2 đĩa CD.

第1部では、各レベルの科目ごとに練習問題があり、第2部では模擬試験が載っています。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây