Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Goukaku Dekiru N3 – 合格できる日本語能力試験 N3 PDF + Audio CD

Download Goukaku Dekiru N3 – 合格できる日本語能力試験 N3 PDF + Audio CD

Goukaku Dekiru N3 – 合格できる日本語能力試験 N3

Tài liệu Gokaku Dekiru N3 giúp người học tăng khả năng một cách xác thực bằng các bài tập luyện tập và bài tập ôn luyện tổng hợp gồm 503 câu ví dụ và các đề thi mẫu.

Tài liệu Goukaku Dekiru N3 gồm có Ebook PDF và 2 CD nghe.

内容紹介
新試験の出題形式に合わせた例題503問掲載。大問ごとの解説では問題を解くコツを紹介。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。CD2枚には聴解試験を125分収録。解答・解答用紙・聴解試験スクリプト入り別冊付き。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây