Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình môn Sức bền vật liệu PDF

Giáo trình môn Sức bền vật liệu PDF

Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu
Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật có thêm tài liệu học tập. Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn bộ Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu với đầy đủ nội dung, lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập liên quan.

Giáo trình: Sức bền vật liệu có kết cấu nội dung gồm 10 chương, cung cấp cho người học các kiến thức về: Các khái niệm cơ bản của môn học Sức bền vật liệu, lý thuyết nội lực, kéo – nén đúng tâm, trạng thái ứng suất, lý thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, uốn phẳng thanh thẳng, chuyển vị các dầm chịu uốn, xoắn thuần túy,…
Bên cạnh nội dung về lý thuyết giáo trình còn trình bày một số bài tập phù hợp cho từng chương mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập Lớn Sức Bền Vật Liệu
Tài liệu 1500 câu hỏi về ngành Điện (Kèm trả lời)
Giáo trình Kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp PDF