Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Giáo Trình Môn Học Chi Tiết Máy – ĐHCN TP.HCM PDF

Tài liệu Giáo Trình Môn Học Chi Tiết Máy – ĐHCN TP.HCM PDF

Tài liệu Giáo Trình Môn Học Chi Tiết Máy – ĐHCN TP.HCM PDF

Giáo Trình Môn Chi Tiết Máy – ĐHCN
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Số trang: 187 Trang

Với các bạn sinh viên ngành kỹ thuật – cơ khí thì việc học và nắm vựng lý thuyết là điều rất cần thiết.
Sau đây cùng gửi đến các bạn sinh viên bộ tài liệu giáo trình về môn chi tiết máy.

Chương 1: Cơ sở về thiết kế máy và chi tiết máy.
Chương 2: Mối ghép đinh tán.
Chương 3: Mối ghép hàn.
Chương 4: Mối ghép then.
Chương 5: Mối ghép then hoa.
Chương 6: Mối ghép ren.
Chương 7: Bộ truyền xích. Chương 8: Bộ truyền đai. Chương 9: Bộ truyền bánh răng. Chương 10: Trục.
Chương 11: Ổ lăn.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF