Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo Trình Máy Công Cụ Cắt Gọt PDF

Giáo Trình Máy Công Cụ Cắt Gọt PDF

Giáo Trình Máy Công Cụ Cắt Gọt

Tài liệu biên soạn một số giáo trình cho ngành “Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí “, chuyên ngành cắt gọt kim loại và chuyên ngành sửa chữa.

Đây là một cố gắng lớn của các cán bộ và giáo viên của trường cùng ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố từng bước thống nhất nội dung dạy và học ở các trường trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội .

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Giáo trình chi tiết máy PDF