Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương PDF

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương PDF

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương
Nhiều Tác Giả
Số trang: 124 Trang

Cơ khí đại cương là môn học bắt buộc giới thiệu một cách khái quát quá trình sản xuất cơ khí và phương pháp công nghệ gia công kim loại và hợp kim để chế tạo các chi tiết máy hoặc kết cấu máy.

Nội dung tài liệu giáo trình cơ khí đại cương – Đại Học Bách Khoa Đã Nẵng:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí
Chương 2: Vật liệu dùng trong cơ khí
Chương 3: Kỹ thuật đúc
Chương 4: Gia công kim loại bằng áp lực
Chương 5 : Kỹ thuật hàn
Chương 6 : Gia công cắt gọt kim loại
Chương 7:Xử lý và bảo vệ bề mặt kim loại

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF