Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo Trình Chi Tiết Máy PDF

Giáo Trình Chi Tiết Máy PDF

Giáo Trình Chi Tiết Máy

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY
1.1. Các vấn đề chung
1.1.1. Máy, bộ phận máy và chi tiết máy
a- Máy
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều loại máy khác nhau. Ví dụ: máy bay, máy cày, máy bơm, máy khoan, máy mài, xe máy, ô tô, tàu hỏa, cần trục, máy phát điện, động cơ điện, tay máy, người máy, máy gặt đập liên hợp,…Mỗi máy thực hiện một chức năng nhất định, phục vụ cho lợi ích của người sử dụng.
Có thể định nghĩa như sau: Máy là công cụ lao động phức tạp thực hiện một chức năng nhất định phục vụ cho lợi ích của con người.

Chúng ta có thể chia máy thành 4 nhóm:
– Nhóm máy công tác. Mỗi máy thực hiện một công việc nhất định, thay thế lao động thủ công của con người, máy hoạt động theo sự điều khiển của người sử dụng. Ví dụ như: máy cày, máy mài, ô tô, máy bay, xe máy.
– Nhóm máy tự động. Bao gồm những máy công tác, hoạt động theo một chương trình có sẵn do con người điều chỉnh. Ví dụ: dây chuyền đóng nắp chai bia tự động, máy tiện tự động, người máy, máy phay CNC.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa xe máy