Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng PDF

Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng PDF

Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng
Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
Tác giả: Th.S NguyÔn Thanh
Số trang 93

Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế, tổ chức thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, con người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của con người trong quá trình sản xuất.

Hy vọng những kiến thức được trình bày tài liệu này sẽ giúp giảm thiểu và ngăn chặn tai nạn lao động, góp phần xây dựng một môi trường lao động hiệu quả và an toàn cho tất cả mọi người.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu 1500 câu hỏi về ngành Điện (Kèm trả lời)
Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng