Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Giải toán 12 nguyên hàm – tích phân – Trần Đức Huyên

Giải toán 12 nguyên hàm – tích phân – Trần Đức Huyên

Giải toán 12 nguyên hàm – tích phân – Trần Đức Huyên

Cuốn sách Giải toán nguyên hàm – tích phân lớp 12 do tác giả Trần Đức Huyên chủ biên gồm 196 trang, bám sát theo cấu trúc của sách giáo khoa Giải tích 12 (Nâng cao) tổng hợp đầy đủ các vấn đề về nguyên hàm và tích phân thường gặp:

Chương 1. Nguyên hàm
Bài 1. Định nghĩa nguyên hàm và các tính chất của nguyên hàm
+ Vấn đề 1. Chứng minh F(x) là một nguyên hàm của f(x)
+ Vấn đề 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
+ Vấn đề 3. Tìm một nguyên hàm của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
+ Vấn đề 1. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
+ Vấn đề 2. Phương pháp nguyên hàm từng phần
Chương 2. Tích phân
Bài 1. Định nghĩa tích phân và tính chất của tích phân
+ Vấn đề 1. Tính tích phân bằng công thức Newton – Leibniz
+ Vấn đề 2. Tích phân có chứa dấu trị tuyệt đối
+ Vấn đề 3. Chứng minh bất đẳng thức tích phân

Bài 2. Một số phương pháp tính tích phân
+ Vấn đề 1. Phương pháp đổi biến loại 1
+ Vấn đề 2. Phương pháp đổi biến loại 2 (đổi biến dạng lượng giác)
+ Vấn đề 3. Phương pháp tích phân từng phần
+ Vấn đề 4. Một số dạng tích phân đặc biệt
+ Vấn đề 5. Một số dạng đổi biến đặc biệt
+ Vấn đề 6. Phương pháp tích phân truy hồi
Chương 3. Ứng dụng tích phân để giải toán
Bài 1. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
+ Vấn đề 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 đường: (C): y = f(x), trục Ox, x = a và x = b (a < b)
+ Vấn đề 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: (C): y = f(x), (D): y = g(x), x = a và x = b (a < b)
+ Vấn đề 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = f(x) và y = g(x)
+ Vấn đề 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn hai đồ thị
+ Vấn đề 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x = f(y), x = g(y), y = a và y = b (a < b)
Bài 2. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
+ Vấn đề 1. Tính thể tích của vật thể T
+ Vấn đề 2. Tính thể tích khối tròn xoay

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF