Home / Ôn Thi THPT / Download tài liệu Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF

Download tài liệu Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh
Tác giả : Đại Lợi – Hương Giang

Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh, Ngữ pháp môn Tiếng Anh
Giới thiệu sơ lược:
+ Tổng hợp những vấn đề ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất
+ Giải thích rõ ràng, dễ hiểu các cách dùng và quy luật mà người học cần nắm vững
+ Các dạng bài tập phong phú giúp người học củng cố và nâng cao kiến thức

Mục lục:
Chương 1: Từ loại trong tiếng anh (the parts of speech)
Chương 2: Từ vựng học (word study)
Chương 3: Các thì (tenses)
Chương 4: Sự hòa hợp giữa các thời (sequence of tenses)
Chương 5: Câu bị động (passive sentences)
Chương 6: Câu Tường Thuật (Reported Speech)
Chương 7: Câu Điều Kiện (Conditional Sentences)
Chương 8: Các Mệnh Đề Và Cụm Từ (Clause And Phrase)
Chương 9: Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clause)
Chương 10: Sự So Sánh (Comparison)
Chương 11: Sự đảo ngữ (Inversion)
Chương 12: Câu (Sentences)
Chương 13: Văn Phong (Styles)

Xem thêm: Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *