Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Download tài liệu Giải Chi Tiết 99 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Hóa Học – Quyển 1

Download tài liệu Giải Chi Tiết 99 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Hóa Học – Quyển 1

Giải Chi Tiết 99 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Hóa Học – Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Anh Phong

Nội dung sách gồm các phần:
– Kỹ thuật tư duy giải bài tập hóa học bằng các định luật bảo toàn
– Giải chi tiết 45 đề thi thử các trường chuyên

Các đề đều được phân tích rõ ràng, kèm theo phần giải chi tiết và có phần bình luận sau khi giải để các em tự ôn luyện, củng cố
kiến thức và kiểm tra bài làm của mình.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF