Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Download Tài liệu Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao PDF

Download Tài liệu Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao PDF

Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao
Tác Giả: Nguyễn Vũ Thanh

Mục đích của cuốn sách là giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, giúp phụ huynh có thêm tài liệu để kiểm tra kết
quả học tập của các em, đồng thời giúp các em học tập tốt hơn, kiểm tra được phần bài làm của mình đã chính xác hay chưa.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF