Home / Toán 12 / Hướng dẫn giải các bài Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Toán 12

Hướng dẫn giải các bài Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Toán 12

Hướng dẫn giải các bài Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Toán 12
Chuyên đề GTLN, GTNN của hàm trị tuyệt đối chứa tham số.
Các dạng bài này thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc Gia.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các em trong trình học tập và ôn thi.

Download tài liệu: PDF