Home / Tài liệu tiếng Nhật / Essential Japanese Expressions – 新装版 どんなときどう使う 日本語表現文型辞典 PDF

Essential Japanese Expressions – 新装版 どんなときどう使う 日本語表現文型辞典 PDF

Essential Japanese Expressions – 新装版 どんなときどう使う 日本語表現文型辞典
Các cách diễn đạt cần thiết trong tiếng Nhật

Từ điển mẫu câu diễn đạt tiếng Nhật phiên bản mới để sử dụng khi nào và như thế nào
Bao gồm các cấp độ từ 1 đến 4 của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Ý nghĩa, chức năng và cách sử dụng của “mẫu câu” được trình bày và giải thích trong một câu ví dụ dễ hiểu. Bản dịch tiếng Anh / Trung Quốc / Hàn Quốc được thêm vào phần bình luận. Rất dễ dàng để tìm thấy mẫu câu và bạn có thể hiểu ý nghĩa của mẫu câu. Một từ điển mẫu câu giúp giảm bớt gánh nặng cho người học nhiều nhất có thể.
———

日本語能力試験1~4級の範囲を網羅。「文型」の意味・機能・使い方などをわかりやすく例文の中で提示し、解説。解説には英語・中国語・韓国語の翻訳を付記。文型が探しやすい、文型の意味がよくわかる。学習者の負担を極力軽くした文型辞典。

Download : PDF

Xem thêm:
Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3
Tổng hợp từ vựng Soumatome N2