Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Drill & Drill N2 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙 単行本 PDF

Download Drill & Drill N2 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙 単行本 PDF

Drill & Drill N2 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙 単行本

Drill &Drill N2 Moji Goi. Tài liệu này là tập hợp các câu trắc nghiệm về từ vựng và Kanji trình độ N2 được chia ra làm nhiều thể loại bài tập tương ứng với các dạng bài từ vựng và Kanji trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2. Sẽ là sự chuẩn bị chu đáo để bạn tự tin khi thi thật.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF