Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Drill & Drill N2 Bunpou – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文法 単行本 PDF

Download Drill & Drill N2 Bunpou – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文法 単行本 PDF

Drill & Drill N2 Bunpou – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文法 単行本

Drill and Drill N2 Bunpou. Tài liệu này nằm trong bộ Drill & Drill mà bạn có thể xem thêm nhiều cuốn khác trong bộ này đều có trong thư viện. Tài liệu này bao gồm những bài tập ngữ pháp xuất hiện trong đề thi năng lực Nhật ngữ nhằm giúp bạn luyện tập để đạt được phong độ tốt nhất.

商品の説明
頑張るあなたを応援します!豊富な問題とていねいな解法。学習者はもちろん、教師も助かる詳しい解説書付。

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF