Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Vật Lí – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Vật Lí – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Vật Lí – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 2
(Có đáp án)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lí của trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 2
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm bài:
Tổng hợp 300 câu hỏi Dao động điều hòa – Vật lý 12 (có đáp án)
Tài liệu 20 chủ đề lý thuyết Vật lý 12 – Ôn thi THPT