Home / Thư viện đề thi / Đề thi Địa lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa Lí của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa Lí của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa Lí của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
(Có đáp án)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 môn Địa Lí của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm bài:
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Địa Lí
Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa Lý của Bộ GD&ĐT