Home / Thư viện đề thi / Đề thi Sinh học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc
(Có đáp án)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 23: Ôn tập phần Di truyền học
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại