Home / Thư viện đề thi / Đề thi Sinh học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần 2
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần 2.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển