Home / Thư viện đề thi / Đề thi Sinh học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh Học của Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh Học của Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh Học của Sở GD&ĐT Ninh Bình
(Có đáp án)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh Học của Sở GD&ĐT Ninh Bình.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật