Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch sử trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch sử trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch sử – trường THPT chuyên Bắc Ninh
(Có đáp án)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử của trường THPT chuyên Bắc Ninh
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 (có đáp án)