Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa học của Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa học của Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa học của Sở GD&ĐT Hà Nội
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Hóa học của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm: Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT