Home / Thư viện đề thi / Đề thi Địa lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Địa lý trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Địa lý trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Địa lý trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc
(Có đáp án)

Sau đây tailieuvui.com cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ
Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ