Home / Thư viện đề thi / Đề thi tiếng Anh THPT / Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT
(Có đáp án)

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Dưới đây là đề thi tham khảo môn tiếng Anh.
Sau đây Tailieuvui.com cùng gửi đến các em HS đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn tiếng Anh của Bộ
GD&ĐT.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Đáp án tham khảo:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 A 21 B 31 D 41 A
2 D 12 C 22 A 32 D 42 A
3 D 13 B 23 C 33 D 43 B
4 B 14 B 24 A 34 D 44 A
5 D 15 C 25 B 35 C 45 A
6 C 16 B 26 A 36 B 46 C
7 A 17 D 27 D 37 B 47 C
8 D 18 B 28 A 38 C 48 B
9 A 19 A 29 C 39 D 49 A
10 C 20 B 30 A 40 D 50 B

Download đề thi: PDF