Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo có đáp án

Để giúp các em học sinh lớp 12, học tập và ôn thi THPT Quốc gia. Cùng chia sẻ với các thầy cô và các em học, bộ đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các em trong quá trình học tập và ôn thi THPT Quốc gia.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Đáp án

1 D 21 A
2 A 22 D
3 C 23 A
4 A 24 A
5 D 25 A
6 B 26 C
7 A 27 A
8 C 28 A
9 B 29 D
10 A 30 A
11 D 31 A
12 A 32 A
13 C 33 C
14 A 34 A
15 B 35 B
16 A 36 D
17 A 37 B
18 D 38 A
19 C 39 B
20 D 40 C

Xem thêm:
Thư viện đề thi
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh