Home / Toán 7 / Đề thi học kỳ 1 môn Toán 7 năm 2021 – Phòng GD&ĐT Bình Tân

Đề thi học kỳ 1 môn Toán 7 năm 2021 – Phòng GD&ĐT Bình Tân

Đề thi học kỳ 1 môn Toán 7 năm 2021 – Phòng GD&ĐT Bình Tân
(Có hướng dẫn giải)

Để cung cấp cho các thầy cô và các em học sinh lớp 7 có thêm tài liệu học tập.
Sau đây tailieuvui cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 của Phòng GD&ĐT Bình Tân – TP. HCM
Đề thi hướng dẫn giải và đáp án giúp các em có thêm tài liệu học tập.

Download tài liệu: PDF

Xemt hêm:
Đề thi học kỳ 2 môn Toán 7 năm 2020 – Sở GD&ĐT Quảng Nam
Đề thi học kỳ 2 môn Toán 7 năm 2020 – THCS Quang Trung – TP. HCM