Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Download Tài Liệu Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Môn Toán Năm Cuối Bậc THPT PDF

Download Tài Liệu Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Môn Toán Năm Cuối Bậc THPT PDF

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Môn Toán Năm Cuối Bậc THPT
Tác Giả: Phạm Quốc Phong

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán 12
Chuyên mục: Toán học
Tác giả: Phạm Quốc Phong
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Giới thiệu: Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán năm cuối Bậc THPT dùng cho học sinh tự luyện kiểm tra trắc nghiệm
Toán 12, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, sách gồm có 3 phần:
Phần I: Đề bài kiểm tra trắc nghiệm
– Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
– Chương II: Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit
– Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
– Chương IV: Số phức
+ Đề bài kiểm tra trắc nghiệm cuối năm
+ Đề bài luyện thi trắc nghiệm THPT
+ Đề bài luyện thi trắc nghiệm ĐH, CĐ
Phần II: Kiến thức đáng nhớ và cách đoán trắc nghiệm
Phần III: Đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF