Home / Toán 12 / Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm 2021

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm 2021

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm 2021
(Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi kết thúc học kỳ 2 môn Toán 12. Cùng chia sẻ với các thầy cô, cùng các em học sinh, đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2020 – 2021

Với đề khảo sát chất lượng này giúp các em cũng cố kiến thức và tập trung ôn thi phù hợp với năng lực.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Chương 1: Khảo Sát Hàm Số và Ứng Dụng – Toán 12
Tài liệu Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit – Toán 12
Tài liệu Chương 3: Nguyên Hàm, Tích Phân và Ứng Dụng – Toán 12