Home / Sách / Sách Kinh tế / Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 9: Những Bí Mật Về Tiền Bạc PDF

Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 9: Những Bí Mật Về Tiền Bạc PDF

Dạy Con Làm Giàu – Tập 9: Những Bí Mật Về Tiền Bạc – Điều Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường
Tác giả: Robert T. Kiyosaki

Đây là quyển thứ 9 trong bộ sách Dạy con làm giàu và là quyển sách mới nhất của Robert T. Kiyosaki trong loạt sách về tài chính và đầu tư bán chạy nhất của ông.

Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả mà còn chỉ cho bạn cách: Nói bằng ngôn ngữ tài chính, Khiến đồng tiền làm việc cho bạn, Thành công – làm việc để học, đừng làm việc vì tiền, Giúp đồng tiền vận động và phát triển.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách:
Sách Dạy con làm giàu – Tập 8
Sách Dạy con làm giàu – Tập 10