Home / Download sách / Sách Kinh tế / Download sách Dạy con làm giàu – Tập 2: Sử dụng đồng vốn PDF

Download sách Dạy con làm giàu – Tập 2: Sử dụng đồng vốn PDF

Dạy con làm giàu – Tập 2: Sử dụng đồng vốn
Tác giả: Robert T. Kiyosaki

Dạy Con Làm Giàu – Tập 2: Sử Dụng Đồng Vốn tiết lộ làm thế nào mà một số người làm ít, được nhiều, trả ít thuế và thoải mái về tiền bạc. Quyển sách này viết cho bạn nếu bạn sẵn sàng:

– Vượt ra khỏi sự bảo đảm của công việc và bắt đầu tìm kiếm thế giới riêng của bạn về tự do tài chính
– Tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc đời bạn
– Kiểm soát tương lai tài chính của bạn

Xem thêm:
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 1
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 3

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *