Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp danh sách Kanji N5

Tổng hợp danh sách Kanji N5

Tổng hợp danh sách Kanji N5
Trong tiếng Nhật thì việc học Kanji rất là quan trọng, để giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N5.
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp danh sách với 103 chữ Kanji N5 có âm On và âm Kun.
Tài liệu tổng hợp kanji JLPT N5 đầy đủ nhất, hi vọng giúp bạn vượt qua kỳ thi JLPT đơn giản hơn.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N5.

Download tài liệu : PDF