Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp danh sách Kanji N2

Tổng hợp danh sách Kanji N2

Tổng hợp danh sách Kanji N2
Trong tiếng Nhật thì việc học Kanji rất là quan trọng, để giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N2.
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp danh sách Kanji N2 có âm On và âm Kun.
Bộ danh sách Kanji N2, giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N2.
Tài liệu tổng hợp kanji JLPT N2 đầy đủ nhất, hi vọng giúp bạn vượt qua kỳ thi JLPT đơn giản hơn.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N2.

Download tài liệu : PDF