Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Download Tài liệu Chuyên đề luyện thi vào đại học – Giải tích – Đại số tổ hợp PDF

Download Tài liệu Chuyên đề luyện thi vào đại học – Giải tích – Đại số tổ hợp PDF

Tên tài liệu: Chuyên đề luyện thi vào đại học – Giải tích – Đại số tổ hợp

Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh
Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh

Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm.

Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT nâng cao hiện hành và Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách gồm 7 tập, tương ứng với 7 chuyên đề:
1. Đại số
2. Lượng giác
3. Hình học không gian
4. Hình học giải tích
5. Giải tích – Đại số tổ hợp
6. Khảo sát hàm số
7. Bất đẳng thức – Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
Nội dung:
Phương trình, bất phương trình một ẩn
Hệ phương trình hai ẩn
Phương trình bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
Phương trình bất phương trình chứa căn thức
Phương trình bất phương trình mũ và lôgarit
Số phức.
Hướng dẫn giải các chương

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF