Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Chuyên đề 26: Tích phân – Toán 12

Chuyên đề 26: Tích phân – Toán 12

Chuyên đề 26: Tích phân – Toán 12
(Có hướng dẫn giải chi tiết)

Tích phân – Phương pháp tính tích phân
Tài liệu giúp hướng dẫn giải các dạng bài toán liên quan trong kỳ thi THPT Quốc Gia.
Để phù hợp cho việc học tập và ôn thi thì tài liệu sẻ được phần làm 2 mức độc là mức độ 7-8 điểm và 9-10 điểm .
Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Cảm ơn thầy Nguyễn Bảo Vương đã chia sẻ.
Chúc các em học tốt thi tốt.

Download Mức 7-8 điểm: PDF
Download Mức 9-10 điểm: PDF