Home / Tài liệu tiếng Hàn / Chương Trình Tiếng Hàn Dùng Trong Sản Xuất Chế Tạo PDF

Chương Trình Tiếng Hàn Dùng Trong Sản Xuất Chế Tạo PDF

Tài liệu học Chương Trình Tiếng Hàn Dùng Trong Sản Xuất Chế Tạo
Tác giả : Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Với các bạn đang muốn đi XKLĐ ở Hàn Quốc thì đây là tài liệu dành cho bạn. Tài liệu này gồm các chủ đề trong làm việc và một bài luyện tập tổng hợp, mô tả các tình huống khi làm việc tại Hàn Quốc
Sách dành cho xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học và ôn thi tiếng Hàn Quốc.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ Vựng Topik Theo Chủ Đề PDF
Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu