Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô PDF

Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô PDF

Tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô

Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Ô tô, Kỹ thuật có thêm tài liệu học tập. Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô.

Hệ thống gạt nước và rửa kính là một hệ thống đảm bảo cho người lái nhìn được rõ bằng cách gạt nước mưa trên kính trước và kính sau khi trời mưa.

Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu hệ thống đơn giản nhưng rất quan trọng này trên ô tô. Nếu không có hệ thống này thì chắc hẳn lúc trời mưa không ai lái xe quá.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Hệ thống điện thân xe và điều khiển gầm ô tô
Giáo trình Kỹ Thuật Sữa Chữa Ô TÔ và Động Cơ Nổ Hiện Đại Tập 1 + 2 + 3 + 4 PDF