Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô PDF

Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô PDF

Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô

Gồm 19 hình vẽ,được ký hiệu từ hình 1 đến hình 19, các hệ thống, tổng thành chủ yếu của xe ô tô, động cơ xe otô, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 kỳ, sử dụng nguyên liệu xăng, cơ cấu xupáp động cơ xe ô tô, Hệ thống bôi trơn động cơ xe ô tô, Hệ thống làm mát động cơ xe ô tô, Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xe ô tô, Hệ thống truyền lực trên xe ô tô, Ly hợp trên xe ô tô, Truyền động cạc đăng trên xe ô tô, Cầu chủ động trên xe ô tô.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô PDF
Hệ thống điện thân xe và điều khiển gầm ô tô PDF